2 % parama

                                                                         2 % Parama


Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, seneliams, bendradarbiams, jų šeimos nariams ir pažįstamiems, kurie skyrė 2% GPM.
Paramos lėšos padeda kurti šiuolaikinę ugdymo (si) aplinką, organizuoti vaikų kūrybinę – projektinę veiklą bei įgyvendinti įstaigos prioritetinius uždavinius.
Gerbiamieji, nuo 2003-ųjų metų pradžios pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnį iki 2 % nuo sumokėto pajamų mokesčio galite skirti Jūsų pasirinktai labdaros organizacijai. Jums tereikia užpildyti Mokesčių inspekcijai patvirtintą prašymo formą FR0512, kurią galite rasti FR0512(3).
Prašymą galima pateikti ir internetu. Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt  rasite tam skirtą prašymo formą FR0512(3 versija).
Norintys paremti mūsų mokyklą tai gali padaryti pervedant 2% GPM:
Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokykla
M. Balinskio g. 16, Jašiūnai, Šalčininkų raj.
Įmonės kodas: 191417428
A/S LT384010044400530410
Kaip tai padaryti ?
Šio pajamų mokesčio pervedimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002-09-25 įsakymu Nr.305.

Su pagarba ir dėkingumu direktorius Aleksandr Godovščikov ir Mokyklos taryba.