Darbo užmokestis

Pedagoginių darbuotojų apmokėjimas vykdomas vadovaujantis ŠMM nustatyta tvarka
Pagalbiniai darbininkai gauna minimalų atlyginimą.

ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO