Jašiūnų muzikos mokyklos 2017 metų finansinės būklės ataskaita