Akordeono skyrius

Akordeono skyriuje dirba mokytojai:  Natalja Godovščikova, Jelena Ivanovskaja.  Skyrių lanko 15 vaikų.