Akordeono skyrius

Akordeono skyriuje dirba mokytojai Aleksandr Godovščikov ir Natalja Godovščikova.  Skyrių lanko 13 mokinių.