Planavimo dokumentai

 

Šalčininkų r. Jašiunų muzikos mokyklos Strateginis planas 2018 – 2021 metams

Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos 2021-2022 m. m. ugdymo planas

Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos 2021-2022 m. m. veiklos planas