Planavimo dokumentai

 

Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos 2017 –  2018 m. m. veiklos planas

Šalčininkų . Jašiūnų muzikos mokyklos 2017 – 2018 m. m. ugdymo planas

Šalčininkų r. Jašiunų muzikos mokyklos Strateginis planas 2018 – 2021 metams