Planavimo dokumentai

ŠALČININKŲ RAJONO JAŠIŪNŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2014-2017 M.STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Metinė veiklos 2015-2016 m. programa

Muzikos mokyklos ugdymo planas 2015-2016

Jašiūnų muzikos mokyklos ugdymo planas 2016-2017

Jašiūnų muzikos mokyklos veiklos planas 2016-2017 m.