Planavimo dokumentai

 

Šalčininkų r. Jašiunų muzikos mokyklos Strateginis planas 2018 – 2021 metams

Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos 2018-2019 m. m. veiklos planas

Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos 2018-2019 m. m.  ugdymo planas

Ugdymo proceso priežiūra 2018-2019 m. m.