Planavimo dokumentai

 

Šalčininkų r. Jašiunų muzikos mokyklos 2022-2025 metų strateginis planas

Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos 2023-2024 m. m. ugdymo planas

Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos 2023-2024 m. m. veiklos planas