Vizija ir misija

 

MISIJA
Mokykla teikia neformalųjį muzikinį ugdymą, plėtoja prigimtinius vaiko gebėjimus, ugdo kultūringą ir kompetentingą visuomenės pilietį.

VIZIJA
Moderni ir patraukli mokykla, teikianti kokybiškas meninio ugdymo paslaugas.

VERTYBĖS
Profesionalumas, atsakomybė, bendradarbiavimas.

PRIORITETAI
Ugdymo proceso kokybė, mokinių muzikinių kompetencijų ugdymas, mokyklos kultūros kėlimas ir meninių tradicijų puoselėjimas.