Mokyklos pedagogai

Pedagogo vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
Aleksandr Godovščikov akordeono vyr. mokytojas
solfedžio, chorinio dainavimo mokytoja 
Natalja Godovščikova akordeono vyr. mokytoja
Natalija G. Afanasjeva fortepijono mokytoja metodininkė
Genadij Afanasjev klarneto, saksofono mokytojas ekspertas
Nadiežda Klokatova fortepijono vyr. mokytoja
Viktorija Mameniškienė smuiko mokytoja
Irina Arikienė muzikos istorijos, antrojo muzikos instrumento (fortepijono) mokytoja