Mokyklos pedagogai

Pedagogo vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija,telefonas
Aleksandr Godovščikov direktorius, III vadybinė kvalifikacinė kategorija, tel. 8 67428555;
Natalija Afanasjeva solfedžio, chorinio dainavomo mokytoja ekspertė, tel. 8 67123676;
Natalja Godovščikova akordeono vyr. mokytoja, tel. 8 60106179;
Natalija G. Afanasjeva fortepijono mokytoja metodininkė, tel. 8 60885462;
Genadij Afanasjev klarneto, saksofono mokytojas ekspertas, tel. 8 67126230;
Nadiežda Klokatova fortepijono vyr. mokytoja, tel. 8 60146693;
Vitalij Godovščikov klarneto, saksofono mokytojas, tel. 8 67734420;
Irina Arikienė muzikos istorijos, antrojo muzikos instrumento (fortepijono) mokytoja, tel. 8 65784155;

Ala Sereda

 

Edvard Volkovskij

antrojo muzikos instrumento (fortepijonas) vyr. mokytoja,

tel. 8 61406674;

akordeono vyr. mokytojas    tel. 8 60603306.