Mokyklos pedagogai

Pedagogo vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija
Aleksandr Godovščikov akordeono mokytojas
Irina Rodevič solfedžio, chorinio dainavimo mokytoja, koncertmeisterė
Natalja Godovščikova akordeono mokytoja
Natalija Afanasjeva fortepijono mokytoja
Julius Černius klarneto, saksofono mokytojas
Nadiežda Klokatova fortepijono mokytoja, koncertmeisterė
Viktorija Mameniškienė smuiko mokytoja
Irina Arikienė muzikos istorijos, solfedžio, antrojo muzikos instrumento (fortepijono) mokytoja