Mokyklos pedagogai

Pedagogo vardas, pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija,telefonas
Aleksandr Godovščikov direktorius, III vadybinė kvalifikacinė kategorija, tel. 8 67428555;
Natalija Afanasjeva solfedžio, chorinio dainavomo mokytoja ekspertė, tel. 8 67123676;
Natalja Godovščikova akordeono vyr. mokytoja, tel. 8 60106179;
Natalija G. Afanasjeva fortepijono mokytoja metodininkė, tel. 8 60885462;
Genadij Afanasjev klarneto, saksofono mokytojas ekspertas, tel. 8 67126230;
Nadiežda Klokatova fortepijono vyr. mokytoja, tel. 8 60146693;
Viktorija Mameniškienė smuiko mokytoja;
Irina Arikienė muzikos istorijos,

antrojo muzikos instrumento (fortepijono) mokytoja,

tel. 8 65784155;