Apie mus

Ugdomasis procesas prasidėda rugsėjo 1 d., baigiamas gegužės 31 d.
Mokykla dirba 5 dienas pe savaitę pirmadieniai-penktadieniais.

Mokyklos istorija

Jašiūnų muzikos mokyklos įkūrimo data 1992 metų rugpjūčio 27 d.:
Jašiūnų miestelis augo, atsirado daug vaikų, norinčių mokytis, pažinti muzikos pasaulį, tai lėmė Jašiūnų muzikos mokyklos įsteigimą.
Jašiūnų muzikos mokykla buvo atidaryta Jašiūnų M. Balinskio vidurinės mokyklos ir Jašiūnų vidurinės mokyklos patalpose M. Balinskio g. 16.
Pradėjo veikti akordeono, fortepijono, pučiamųjų instrumentų bei teorijos skyrius.
Pirmais metais buvo priimta 70 vaikų.
Sekančiais metais pradėjo veikti dar du skyriai: choreografijos ir styginių (gitaros klasė), buvo dar priimti 50 ugdytinių.
Dabar mokyklą lanko  virš 5o mokinių, veikia akordeono, fortepijono, pučiamųjų instrumentų (klarnetas, saksofonas), smuiko, teorijos skyriai.
Mokykla aktyviai bendradarbiauja su kitomis rajono, Lietuvos ir užsienio muzikos ir meno mokyklomis.
Sudarytos lygios sąlygos ir galimybės kiekvieno vaiko  muzikiniams ir meniniams gebėjimams bei poreikiams ugdyti.  Džiaugiamasi aukštais mokinių mokymosi rezultatais.  Gabūs mokiniai  skatinami siekti profesionalių aukštumų.

Jašiūnų muzikos mokyklos steigėjas Šalčininkų rajono savivaldybė.