Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos nariai:

mokytojų atstovai – Aleksandr Godovščikov, pirmininkas, Nadiežda Klokatova, sekretorė, Natalja Godovščikova;

mokinių atstovai –  Veronika Volosevič, 6 kl., Margarita Kodytė, 7 kl., Julija Lang, 8 kl.;

tėvų atstovai – Henrik Tomaševič, Vitalij Jancevič, Angelė Ševiakova.

Mokyklos tarybos pirmininkas išrinktas 2022 m. vasario 2 d. posėdžio Nr.2 nutarimu.

Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, padeda direktoriui atstovauti teisėtiems mokyklos interesams.