Vertinimo kriterijai

1. Muzikinės atminties tikrinimas. Dainelės dainavimas.
Vaikas turi be instrumento padainuoti savo pasirinktą nesudėtingą dainelę.
2. Muzikos garso atkartojimas.
Vaikas patogiame registre turi padainuoti mokytojo pianinu pagrotus ar balsu padainuotus garsus.
3. Melodijos pakartojimas.
Vaikas turi atkartoti pianinu pagrotas ar balsu padainuotas nesudėtingas 4-6 garsų melodijas.
4. Ritmo pojūtis.
Vaikas turi pakartoti mokytojo išplotus 2-4 taktų ritminius darinius
(ketvirtinės, aštuntinės, šešioliktinės  natos, pauzės, taškuotas ritmas, sinkopės).
5. Gebėjimų ir fizinių duomenų atitiktis pasirinktam instrumentui.
Pastaba: Muzikinį ugdymą rekomenduojame pradėti 7-9 metų.