Finansinės ataskaitos

Jašiūnų muzikos mokyklos 2019 metų III ketv. finansinės būklės ataskaita

Jašiūnų muzikos mokyklos 2020 metų I ketvirčio DU analizė

Jašiūnų muzikos mokyklos 2020 metų I ketv. SB lėšos

Jašiūnų muzikos mokyklos 2020 metų II ketv. finansinės būklės ataskaita

Jašiūnų muzikos mokyklos 2020 metų finansinės būklės ataskaita

Jašiūnų muzikos mokyklos 2021 metų I ketv. finansinės būklės ataskaita

Jašiūnų muzikos mokyklos 2021 metų II ketv. finansinės būklės ataskaita

Jašiūnų muzikos mokyklos 2021 metų III ketv. finansinės būklės ataskaita

2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Jašiūnų muzikos mokyklos 2022 metų I ketv. finansinės būklės ataskaita 

Jašiūnų muzikos mokyklos 2022 metų II ketv. finansinės būklės ataskaita