Finansinės ataskaitos

Jašiūnų muzikos mokyklos 2018 metų finansinės būklės ataskaita

Jašiūnų muzikos mokyklos 2019 metų III ketv. finansinės būklės ataskaita

Jašiūnų muzikos mokyklos 2020 metų I ketvirčio DU analizė

Jašiūnų muzikos mokyklos 2020 metų I ketv. SB lėšos

Jašiūnų muzikos mokyklos 2020 metų II ketv. finansinės būklės ataskaita

Jašiūnų muzikos mokyklos 2020 metų finansinės būklės ataskaita

Jašiūnų muzikos mokyklos 2021 metų I ketv. finansinės būklės ataskaita

Jašiūnų muzikos mokyklos 2021 metų II ketv. finansinės būklės ataskaita