Finansinės ataskaitos

2020 metų I ketvirčio DU analizė

2020 metų I ketv. SB lėšos

2020 metų II ketv. finansinės būklės ataskaita

2020 metų finansinės būklės ataskaita

2021 metų I ketv. finansinės būklės ataskaita

2021 metų II ketv. finansinės būklės ataskaita

2021 metų III ketv. finansinės būklės ataskaita

2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2022 metų I ketv. finansinės būklės ataskaita 

2022 metų II ketv. finansinės būklės ataskaita

2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2023 metų I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 

2023 metų II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2023 metų III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2023-06-30  biudžeto vykdymo ketvirtinių ataskaitų rinkinys

2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys