Naujų mokinių priėmimas

PRIĖMIMAS Į ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ MUZIKOS MOKYKLĄ

Prašymai dėl priėmimo į Jašiūnų muzikos mokyklą teikiami centralizuotai nuo 2024 m. balandžio 1 d. iki 2024 m. gegužės 31 d., vadovaujantis Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T-777 „Dėl centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Prašymų formos skelbiamos Centralizuoto priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigas internetinėje svetainėje http://svietimas.salcininkai.lt/.

Teikiant prašymus per internetinę svetainę http://svietimas.salcininkai.lt/ yra reikalingas prisijungimas prie Elektroninių valdžios vartų (t. y. reikalingas mobilus parašas, elektroninė bankininkystė, Registrų centro sertifikuota USB laikmena ar kt.). Prašymo būseną tėvai (globėjai) gali sekti prisijungę prie internetinės svetainės paskyros. Apie su prašymu susijusius įvykius tėvai (globėjai) bus informuojami pagal pasirinktą informavimo būdą.

Jeigu tėvai neturi galimybių prašymo užregistruoti elektroniniu būdu, prašymus gali pateikti ir fiziškai švietimo įstaigoje (informacija teikiama tel. 8 614 36455 arba el. paštu jasiunumuzikosmokykla@gmail.com ). 

Pasibaigus prašymų teikimo terminui, birželio 11 – 12 dienomis pagal tėvų (globėjų) pateiktus prašymus vyks mokinių atranka, kurios metu vertinami stojančiųjų muzikiniai gebėjimai.

Mokestis už mokslą nustatytas remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-155