Naujų mokinių priėmimas

PRIĖMIMAS Į ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ MUZIKOS MOKYKLĄ

 

Mokinių priėmimas į mokyklą vykdomas remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2013 m.  balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-740    „Dėl moksleivių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“
Priėmimo tvarkos aprašas.
Apie mokykloje vykdomas programas, jų trukmę Jūs galite sužinoti mokyklos svetainėje.
Mokykloje nustatytas mėnesinis 15 Eur. mokestis už teikiamą neformalųjį švietimą.
Apie mokinių atleidimą nuo mokesčio arba mokesčio mažinimą  skaitykite čia
Prašymai dėl priėmimo į mokyklą priimami nuo gegužės 1 dienos.
Prašymo formą Jūs galite rasti mokyklos svetainėje čia.
Su prašymu pateikiami:
Gimimo liudijimo arba paso (tapatybės kortelės) kopija;
Vaiko sveikatos būklės pažyma;
1 nuotrauka (dokumentinė).
Dokumentus galite teikti iki gegužės 31 dienos kiekvieną darbo dieną nuo 14.00 – 18.00 val.  mokyklos administracijoje, adresas: M. Balinskio g.16, Jašiūnai,  tel. 867428555.
Komisija viešai paskelbia priimtų mokinių sąrašus mokyklos skelbimų lentoje ir interneto svetainės skelbimuose.
Nesurinkus reikiamo mokinių skaičiaus, gali būti skelbiamas papildomas priėmimas rugsėjo pradžioje (skelbiama interneto svetainėje).