Naujų mokinių priėmimas

PRIĖMIMAS Į ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ MUZIKOS MOKYKLĄ

Mokinių priėmimas į mokyklą vykdomas remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2013 m.  balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-740  patvirtintu Mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašu.

Mokestis už mokslą nustatytas remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-155 

Prašymai dėl priėmimo į mokyklą ir dokumentai priimami nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d. kiekvieną darbo dieną nuo 14.00 iki 18.00 val. adresu: M Balinskio g. 16, Jašiūnai (informacija teikiama tel. 8 614 36455).
Prašymo formą rasite čia.
Su prašymu pateikiami:
– gimimo liudijimo arba paso (tapatybės kortelės) kopija;
– vaiko sveikatos būklės pažyma;
– 1 nuotrauka.

Nesurinkus reikiamo mokinių skaičiaus, gali būti skelbiamas papildomas priėmimas rugsėjo menesio 1-10 d. (informacija apie papildomą priėmimą skelbiama mokyklos interneto svetainėje).