Naujų mokinių priėmimas

PRIĖMIMAS Į ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ MUZIKOS MOKYKLĄ

Mokinių priėmimas į mokyklą vykdomas remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2013 m.  balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-740  patvirtintu Mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašu.

Mokestis už mokslą nustatytas remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-155 

Prašymai dėl priėmimo į mokyklą ir dokumentai priimami nuo gegužės 10 d. iki gegužės 31 d.  elektroniniu paštu  jasiunumuzikosmokykla@gmail.com (informacija teikiama tel. 8 614 36455).

Šiuo metu vykdomas papildomas priėmimas mokytis groti akordeonu, saksofonu ir klarnetu, dokumentai priimami iki rugsėjo 1 d.


Prašymo formą rasite čia, kurią užpildžius siųsti  el. paštu jasiunumuzikosmokykla@gmail.com  arba užpildyti prašymo formą internetu čia.
Atrankos metu su prašymu pateikiami:
– gimimo liudijimo arba paso (tapatybės kortelės) kopija;
– 1 nuotrauka.

Nesurinkus reikiamo mokinių skaičiaus, gali būti skelbiamas papildomas priėmimas rugsėjo menesio 1-10 d. (informacija apie papildomą priėmimą skelbiama mokyklos interneto svetainėje).