Rekvizitai

Adresas: M. Balinskio g. 16,  Jašiūnai, LT-17249  Šalčininkų r.
Telefonas: + 370 614 36455
El. paštai: jasiunumuzikosmokykla@gmail.com

Savininkas: Šalčininkų rajono savivaldybės taryba.
Teisinė forma:

Biudžetinė įstaiga.

Teisinis statusas: Juridinis asmuo, kodas 191417428.
Duomenys apie mokyklą kaupiami registre: LR Juridinių asmenų registras.
Tipas: Mokykla
Paskirtis: Tenkinti mokinių pažinimo, ugdymo(si) ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais; formalųjį švietimą papildančio ugdymo paskirtis – pagal ilgalaikes programas sistemingai plėsti tam tikras srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti asmeniui papildomas dalykines kompetencijas.
Mokomosios kalbos: Lietuvių
Pagrindinė veiklos rūšis:

Kultūrinis švietimas, kodas – 85.52.; kitos veiklos rūšys: švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60).

Įkūrimo data: Mokyklos įsteigimo data pagal registracijos pažymėjimą – 1992 m. rugpjūčio 27 d.