Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokykla

Ugdomasis procesas prasidėda rugsėjo 1 d., baigiamas gegužės 31 d. Mokykla dirba 5 dienų darbo savaitę.

MISIJA

Mokykla teikia neformalųjį muzikinį ugdymą, plėtoja prigimtinius vaiko gebėjimus, ugdo kultūringą ir kompetentingą visuomenės pilietį.

VIZIJA

Moderni ir patraukli mokykla, teikianti kokybiškas meninio ugdymo paslaugas.

PRIORITETAI

Ugdymo proceso kokybė, mokinių muzikinių kompetencijų ugdymas, mokyklos kultūros kėlimas ir meninių tradicijų puoselėjimas.

Naujienos:

10 sausio

Lydos Menų mokyklos koncertas

8 sausio

Festivalis ,,Integracje muzyczne” – Chelmža 2019

2019 m. Jašiūnų muzikos mokyklos mokiniai dalyvavo VI Tarptautiniame muzikos mokyklų festivalyje “Integracje muzyczne”  –  Chelmža 2019, kurį organizavo draugijos “Wspolnota Polska” Torunės skyrius bei Chelmžos I laipsnio muzikos mokykla. […]

20 gruodžio

Šv. Kalėdų koncertas

Visos naujienos