Mokyklos istorija

 

Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos įkūrimo data 1992 metų rugpjūčio 27 d. Miestelis augo, atsirado daug vaikų, norinčių mokytis, pažinti muzikos pasaulį, tai lėmė Jašiūnų muzikos mokyklos įsteigimą.
Jašiūnų muzikos mokykla buvo atidaryta Jašiūnų M. Balinskio vidurinės mokyklos ir Jašiūnų vidurinės mokyklos patalpose M. Balinskio g. 16.
Pradėjo veikti  akordeono, fortepijono, pučiamųjų instrumentų bei teorijos skyriai. Pirmais metais buvo priimta 70 vaikų. Sekančiais metais veiklą pradėjo dar du skyriai: choreografijos ir styginių (gitaros klasės). Priimta mokytis dar 50 mokinių.
Dabar mokyklą lanko 59 mokiniai, veikia akordeono, fortepijono, pučiamųjų instrumentų (klarnetas, saksofonas), styginių instrumentų (smuikas)  ir teorijos skyriai.
Mokykla aktyviai bendradarbiauja su kitomis rajono, Lietuvos ir užsienio muzikos ir meno mokyklomis.
Sudarytos sąlygos ir galimybės kiekvieno vaiko  muzikiniams ir meniniams gebėjimams ugdyti bei saviraiškos poreikiams tenkinti.  Organizuotas tikslingas mokinių popamokinis užimtumas. Džiaugiamės aukštais mokinių mokymosi  rezultatais.  Gabūs mokiniai  skatinami siekti profesionalių aukštumų.

Jašiūnų muzikos mokyklos steigėjas- Šalčininkų rajono savivaldybės taryba.