Pučiamųjų instrumentų skyrius

Dirba mokytojai: Genadij Afanasjev, Vitalij Godovščikov. Skyrių lanko 11 mokiniai.