Teorijos skyrius

Mokytojai:
Irina Rodevič (solfedžio pamokas lanko 1 -4 pradinio ugdymo ir 5, 7 pagrindinio ugdymo klasių mokiniai, chorinio dainavimo – lanko visų skyrių 1-4 pradinio ugdymo klasių mokiniai);
Irina Arikienė (muzikos istorija, lanko 5-8 pagrindinio ugdymo klasių mokiniai, solfedžio pamokas – 6, 8 pagrindinio ugdymo klasės).