Teorijos skyrius

Mokytojos:
Natalija N. Afanasjeva (solfedžio pamokas lanko 1 -7 klasių mokiniai, chorinio dainavimo – lanko visų skyrių mokiniai);
Irina Arikienė (muzikos istorija, lanko 5-7 klasių mokiniai).