Teoretinis skyrius

Mokytojos:
Natalija N. Afanasjeva (muzikos rašto ir kutūros pažinimas – lanko 1-3 klasių mokiniai, solfedis – lanko 4 -7 klasių mokiniai, chorinis dainavimas – lanko – visų skyrių mokiniai);
Irina Arikienė (muzikos istorija, lanko 4-7 klasių mokiniai).