Nuotraukos iš mūsų mokyklos kūrybinio gyvenimo…

Mūsų kūryba:

 

berniuku choras

akordeonistasemil

falevicchvatasgabrielius

klarnetklarnetas3

kvintet2mokytoja Natalija

rojalvedantieji