Jašiūnų muzikos mokyklos Darbo organizavimo tvarka Karantino laikotarpiu

 

Aktyvūs komunikaciniai kontaktai su įstaigos administracija: 

 

 

Administracija seka aktualias naujienas, atsakinėja į el. laiškus, teikia naujausią informaciją bendruomenei ir tėvams bei darbuotojams.

Jei kiltų klausimų, kreiptis:

Direktorius Aleksandr Godovščikov dirba kiekvieną dieną nuo 8,00 val. iki 15,00 val.,tel. 8 674 28 555

Visi mokyklos pedagogai dirba nuotoliniu būdu,bet esant poreikiui, jie gali dirbti ir darbovietėje.

Pedagoginiai darbuotojai, turi planuoti darbus, rengti dokumentus, atlikti užduotis, susijusias su ugdymo programos įgyvendinimu, nuotoliniu būdu bendrauti su tėvais, globėjais, rūpintojais, įgyvendinti pirmiausia nekontaktinių valandų turinį, numatytą darbo apmokėjimo sistemoje, laikantis joje numatytų darbo organizavimo, kontrolės, atsakomybės nuostatų. Už savo atliktus darbus pedagogas privalo atsiskaityti įstaigos vadovui jo įsakymu nustatyta tvarka ir terminais.

Administracijai galioja tokios pat darbo organizavimo ir apmokėjimo sąlygos, kaip ir kitiems darbuotojams.

 Techninis personalas dirba mažesniu darbo krūviu. Techninis personalas dirba vietoje pagal poreikį. Dezinfekuoja, valo, švarina patalpas.