Dėl ugdymo organizavimo karantino metu

LR Vyriausybei priėmus nutarimą „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ įvestas visuotinis karantinas. Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 val. iki 2020 m. gruodžio 17 d. 24:00.

Remiantis šiuo nutarimu, nuo kitos savaitės pirmadienio, lapkričio 9 dienos, Jašiūnų muzikos mokykloje visi grupiniai užsiėmimai – solfedis, muzikos istorija, choras, meno kolektyvai –  vyks nuotoliniu būdu. Visi individualūs užsiėmimai bus vedami kontaktiniu būdu mokykloje. Dėl tvarkaraščių su Jumis susisieks specialybės mokytojai.

Tėveliai, kurie norėtų, kad individualūs užsiėmimai karantino metu jų vaikams būtų vedami nuotoliniu būdu, privalo mokyklos administracijai savo asmeniniu paštu  pateikti užpildytą prašymą dėl leidimo dalyvauti pamokose nuotoliniu būdu (spausti čia)  adresu jasiunumuzikosmokykla@gmail.com (siunčiant užpildytą prašymą Word formatu elektroniniu paštu, tėvų parašas nėra būtinas).

Mokestis už mokslą karantino metu bus mokamas įprasta tvarka, jis turi būti sumokėtas iki lapkričio 25 d.

Kilus klausimams, maloniai kviečiame skambinti specialybės mokytojams arba mokyklos administracijai.