AKORDEONO ORKESTRŲ PARADAS

Balandžio 9 d., šeštadienį, Jašiūnų muzikos mokyklos akordeonininkų kvintetas dalyvavo V-ajame respublikiniame akordeonų orkestrų parade, kurį organiavo Vilniaus r. Rudaminos meno mokykla.

Kvinteto pasirodymo galite paklausyti čia

Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos akordeonininkų kvintetas suburtas 2019 metais. Šiuo metu kvintete muzikuoja Olgerd Motuz, Tomas Michalcevičius, Uršula Domulevič, Jakub Snarski,  Robert Kolyško, kvintetui vadovauja Aleksandr Godovščikov. Šis kolektyvas yra akordeonų festivalių „Rudens kaskados“ (Vilniaus r. Rudaminos meno mokykla), „Programinė muzika akordeonui“ (Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla), „Laiko ritmu“ (Kauno pirmoji muzikos mokykla)  dalyvis. Kvintetas tapo laureatu VI tarptautiniame muzikos mokyklų festivalyje “Integracje muzyczne”  –  Chelmža 2019“ (Lenkija), 1-jame respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse „IN CORPORE“ (Gargždų muzikos mokykla), tarptautiniame Stanislavo Moniuškos muzikinės kūrybos festivalyje-konkurse (Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokykla), respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse ,,Naujieji atradimai 2022“ (Utenos meno mokykla). Kvintetas taip pat koncertuoja Šalčininkų rajono, Jašiūnų seniūnijos, muzikos mokyklos įvairiuose renginiuose.