UGDYMAS KARJERAI

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.
Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.
Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, už ugdymą karjerai mokykloje atsakingi specialistai bei tėvai.

Pagrindiniai uždaviniai:

 Kokias mokinių karjeros kompetencijas siekiama ugdyti?

Savęs (asmenybės ypatumų) pažinimo:
– pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis ir jų poveikį asmeninei karjerai.

Karjeros galimybių pažinimo: 
– pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes;
– pažinti darbo pasaulio galimybes, įvairovę ir kaitą.

 Karjeros planavimo:
– kelti gyvenimo ir karjeros tikslus;
– karjeros tikslų planavimui ir realizavimui pasitelkti asmeninę viziją ir (ar) karjeros planą.

 KAIP PASIRINKTI KARJEROS KELIĄ?
Galvojant apie asmeninę karjerą kyla daug klausimų. Kodėl man, dar besimokant mokykloje, jau reikia galvoti apie asmeninės karjeros planavimą? Kas yra karjera? Kaip ji gali būti planuojama? Su kokiomis profesinėmis dilemomis susiduriama, pasirenkant, ką veikti baigus mokyklą? Kas lemia mano asmeninius pasirinkimus, kokią įtaką mano pasirinkimams daro rinkos „mados“, draugai, tėvai ar visuomenė? Kas man padėtų priimti tinkamą karjeros pasirinkimo sprendimą?

 Efektyvus karjeros planavimas – tai procesas, leidžiantis jaunam žmogui priimti realius bei apgalvotus sprendimus dėl savo karjeros ir valdyti pokyčius ateityje.

 Savęs pažinimas

Savęs pažinimas padeda: suvokti savo „realųjį aš“ (koks aš esu esamuoju laiku) ir eiti link „idealaus aš“ (kokiu noriu būti).
Savęs pažinimas – tai atsakymas į klausimus:
– Koks aš esu? Gyvenimo stilius, charakteris, temperamentas ir t.t.;
– Ko aš noriu? Noras, motyvacija, poreikiai, valia ir t.t.;
– Ką aš galiu? Patirtis, gabumai, sugebėjimai ir t.t.

 Kaip geriau pažinti save?
– stebėti save ir aplinką,
– pasiteirauti draugų, mokytojų, kaip jie jus vertina,
– iš naujo įvertinti pasirinktą kelią, profesiją, veiklos kryptį, bei darbą, kurį norėtum dirbti konsultuotis su karjeros specialistu,
– atlikti įvairius testus,
– skaityti leidinius ir naršyti internete,
– domėtis ir būti atviram.

 Profesijos pasirinkimas
Savęs pažinimas + profesijų pasaulio pažinimas + karjeros galimybių įvertinimas  =  tinkamiausias profesijos pasirinkimas 

 

MUZIKOS KRYPTIES STUDIJOS. KUR STOTI?

 Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija https://konservatorija.lt/ – kviečia mokytis I (9), II (10), III (11) gimnazijos klasėje.

 Įgijus vidurinį išsilavinimą galima stoti į aukštąsias mokyklas:

 Kolegijos
Vilniaus kolegija – https://mtf.viko.lt/studijos/studiju-programos/populiarioji-muzika/

 Universitetai
Lietuvos muzikos ir teatro akademija – http://lmta.lt
Kauno technologijos universitetas – https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/b-muzikos-technologijos/

Vilniaus universiteto Šiaulių akademija – https://www.sa.vu.lt

Vytauto Didžiojo universitetas Muzikos akademija – https://ma.vdu.lt/studijos