XXXI STANISLAVO MONIUŠKOS FESTIVALIS – KONKURSAS

2024 m. gegužės 11 dieną Vilniaus Mokytojų namuose vyko XXXI –asis  Stanislavo Moniuškos gabių vaikų ir jaunimo festivalis – konkursas. Jame dalyvavo Jašiūnų muzikos mokyklos mokytojos metodininkės Natalijos Afanasjevos fortepijono skyriaus mokiniai:

ILANA MARKEVIČ (1 klasė), ADRIANA SONGIN (2 klasė), MILENA TRIFONOVA (7 klasė), LAURA ŠIDLOVSKA ir SAVELIJ ČEPULIONIS (išplėstinio ugdymo programos mokiniai).

Visi festivalio dalyviai buvo apdovanoti diplomais ir nuoširdžiai aplodismentais.