Jašiūnų muzikos mokyklos finansinės būklės ataskaita 2019 III kv.